Przejdź do głównej zawartości

🚀 Monica 5.5.0: Lepsza odpowiedź z pytaniami uzupełniającymi i modelami

Dostarczamy sugestie pytań uzupełniających, które mogą Cię zainteresować

Monica teraz będzie rekomendować powiązane sugestie pytań uzupełniających po udzieleniu odpowiedzi. Możesz wyłączyć opcję sugestii pytań uzupełniających na stronie ustawień. v5.5.0FollowupSuggestion

Wielomodelowe odpowiedzi

Obsługa porównania jednym kliknięciem odpowiedzi z wielu zaawansowanych modeli, w tym GPT-4o, Claude 3 i Sonnet. v5.5.0Models

Optymalizacja Asystenta Pisania dla różnych scenariuszy

Rozpoznaje paski wprowadzania i scenariusze odpowiadania na e-maile w Gmailu, Outlooku, oferując szybkie sugestie odpowiedzi, szablony i wzmocnienia wyrazów.

  1. Pasek wprowadzania: Wprowadź tekst bezpośrednio lub użyj profesjonalnych szablonów, aby efektywnie generować dostosowane treści tekstowe; Wybierz tekst, aby przepisać i poprawić swoją zawartość jednym kliknięciem.
  2. Odpowiadanie na e-maile AI: Rozpoznaje treść Twojego e-maila i oferuje szybkie sugestie odpowiedzi. v5.5.0WritingAssistant-1