Przejdź do głównej zawartości

🚀 Nowości w wersji 4.9.0

🔥 Claude 3, Haiku, Sonet i Opus

Teraz wersja Beta dostępna dla użytkowników premium. Przełącz swój chatbot, aby korzystać. 4.9.0claude3

✅ Zoptymalizowano działanie Tłumaczenia i Wyjaśniania w Inteligentnym Pasku Narzędzi

Jakość wyników akcji Tłumaczenia i Wyjaśniania została poprawiona w tej wersji.

Akcja Tłumaczenia teraz wspiera dodatkowy kontekst sieciowy. Monica może teraz zapewnić lepsze tłumaczenie, analizując inne treści na bieżącej stronie internetowej. Dodaliśmy również interfejs podobny do słownika, aby zapewnić bardziej kompleksowe i uporządkowane wyniki. 4.9.0translate

Akcja Wyjaśniania może dostarczać wyjaśnienia generowane przez AI dla wybranych słów. W tej wersji, podczas korzystania z akcji Wyjaśniania, dołączany jest również dodatkowy kontekst sieciowy, co pozwala Monica zapewnić odpowiedź bardziej związaną z kontekstem. 4.9.0explain