Przejdź do głównej zawartości

🚀 Monica 5.2.4: GPT-4o jest już dostępne

Wsparcie dla GPT-4o

Poprawa wydajności i efektywności

GPT-4o przeszło udoskonalenia w zakresie optymalizacji algorytmów i efektywności obliczeniowej. Podczas używania modelu językowego do generowania lub analizowania tekstu na dużą skalę można osiągnąć szybsze czasy odpowiedzi.

Zwiększone zdolności rozumienia i generowania

Jakość rozumienia języka i generowania tekstu przez GPT-4o również została zwiększona. Może ono dokładniej rozumieć skomplikowane struktury językowe i konteksty, produkując tekst, który jest płynniejszy i bardziej naturalny, z redukcją przypadków niezręcznych sformułowań i nieścisłości.

Poprawione wsparcie wielojęzyczne

GPT-4o zostało wzmocnione o lepsze wsparcie dla wielu języków, lepsze przetwarzanie tekstów nieanglojęzycznych oraz poprawę dokładności generowania i rozumienia tekstów wielojęzycznych.

Więcej informacji o GPT-4o można znaleźć na blogu OpenAI.

Optymalizacja podsumowania stron internetowych

Funkcja podsumowania stron internetowych została teraz dostrojona, aby dostosować się do artykułów o różnych długościach, mogąca generować podsumowania wyższej jakości.