Nhảy tới nội dung

Bộ công cụ

ChatPDF

Chỉ cần nhấp vào "Trò chuyện với PDF" trong phần Chat. Sau đó, nhấp vào "Thử phiên bản web để xem chi tiết & so sánh PDF" hoặc chỉ cần theo dõi liên kết này để ChatPDF khám phá tính năng.

ChatPDF

Trong quá trình trả lời các thắc mắc của bạn, ChatPDF cũng hiển thị nguồn của nội dung được tham khảo, giúp bạn kiểm tra độ chính xác của các câu trả lời. Bằng cách nhấp vào số tương ứng, trang của bạn sẽ điều hướng đến phần cụ thể và làm nổi bật vật liệu trích dẫn để bạn xem xét.

Highlight Source

Với PDF của bạn đã được tải lên, chỉ cần nhấp vào nút "Dịch" phía trên tệp và chọn ngôn ngữ mục tiêu của bạn. Monica sẽ xử lý phần còn lại, một cách dễ dàng đặt PDF gốc và bản dịch cạnh nhau để so sánh dễ dàng.

PDF Translation

Máy Dò Nội Dung AI

Dưới danh sách này, chúng tôi cung cấp một máy dò nội dung AI. Chỉ cần mở nó, nhập văn bản của bạn, và Monica sẽ hỗ trợ trong việc phân biệt liệu văn bản được tạo ra bởi AI hay được viết bằng tay.

AI Content Detection Tools

Bộ Công Cụ PDF

Ngay tại đây, bạn có thể làm nên điều kỳ diệu với PDF—trò chuyện cùng AI của chúng tôi về PDF của bạn, cải thiện CV của bạn, quét hóa đơn, và thậm chí chuyển đổi loại file của PDF của bạn.

PDF Tools

Bộ Công Cụ Hình Ảnh

Trên trang này, bạn có thể thực hiện nhiều hành động với hình ảnh, như loại bỏ các yếu tố, thay đổi hậu cảnh, và sửa chữa nhòe.

Image Tools