Nhảy tới nội dung

Kỹ năng Tùy chỉnh

Tạo Kỹ Năng Tùy Chỉnh:

Monica Bot cho phép bạn tạo kỹ năng tùy chỉnh để sử dụng các API bên ngoài. Bạn có thể tạo một kỹ năng tùy chỉnh bằng cách nhập định dạng chuẩn của OpenAPI

  • Trên trang tạo Bot, bấm "Thêm Kỹ Năng", sau đó bấm "+ Tạo".
  • Nhập tên và mô tả của kỹ năng. Một mô tả chính xác sẽ tăng tỷ lệ thành công của Bot khi gọi kỹ năng.
  • Nếu cần thiết, hãy điền thông tin xác thực (hiện tại chỉ hỗ trợ API Key; bạn có thể tùy chỉnh Header trong Loại Auth).
  • Điền Schema theo định dạng OpenAPI Json. Bạn có thể sử dụng Trình tạo Schema Kỹ năng để giúp bạn tạo Schema.
  • Sau khi điền Schema, nhấp vào "Tạo" để hoàn tất việc tạo kỹ năng.
  • Một khi kỹ năng đã được tạo, quay trở lại trang "Kỹ năng của Tôi" và thêm kỹ năng bạn vừa tạo. addskill
  • Sau khi thêm kỹ năng, nhấp vào nút "Kiểm tra" để kiểm tra xem kỹ năng có đáp ứng nhu cầu của bạn không. Nếu không, bạn có thể quay lại "Chỉnh sửa" để sửa đổi kỹ năng cho đến khi nó đáp ứng yêu cầu của bạn. customskill

Sau khi tạo kỹ năng tùy chỉnh, bạn không chỉ có thể sử dụng nó với Bot hiện tại mà còn có thể thêm nó vào các bot khác thông qua trang chỉnh sửa của họ.